פעפועי דבש רותח

מבטן האדמה

זוחלים כנחש של בוץ ודם

עם עול כשל אומה.

 

תרכיז הארץ המתוק

נובט אל השדה

מכסה אותי מא-לוהים

אשר יצרתי- אעדה.

 

ומתק צוף על עור, סופג

את המהמורות

נחש משיל עורו – דביק

משליך דבשו, חומו מריק 

הגוף מחליק בין השורות.