תוקד נא שירתי כאש עולה על המזבח, יערב נא שיחי כשושן עולה ופורח, ירגש נא לבי כקול שירה עולה פולח, למראה הודך ליפי תפארתך לצליל קולך לשמע תשובתך... 17/3/01