תחושות תחושות עולות עולות מגנזי נסתרות בכל העונות. הבטתי מן החלון אל בין השמשות מבטי קפוא ברקיע לעת שקיעת ערב, מעל בתי העיר הישנה שמיים נמלאו פסים פסים של ענני נוצה בצבעי זהוב,ורוד ואפור והם עזים ביותר מערבה כמו חיפו על השמש שנעלמה כמו נטל האל מכחול ויצר עוד מבוע להשראה. לא יכולתי להתיק מבטי נטלתי נייר וכתבתי את זו התחושה על שמשת החלון מול נוף בין השמשות.