מבע הרוך מגע היד, לטף הצליל ופכפוך מעיין. בין שנינו צל גולן. קטפתי לך נענע חריפה, בשכרונה הכבד תפיג הפיכחון הקר והמר לעת ערב. פתע אחוש מתק ריח מידך הסגורה, אשאל מה הבאת? ואת פותחת ועלים ירוקים, ניחוח ריחן שוטף נחיריי ריח ניחוח עולה כתאווה מעורר בי אהבה.