מחוללת עין הרוח כמו רקדנית בסופה, מחוללת מולי בכיסופיה משל הייתה תעתוע. בדרך היורדת דרומה החצב הקדים פריחתו וברוח חסידה צחורה בדרכה לאפריקה. תעתוע לא תעתוע שואל למה ומדוע לטשה זו הרוח עינה בפרח החצב העולה לעת סתיו. מחוללת עין הרוח כמו רקדנית בסופה: רקדי נא רקדי מנגינת הסתיו העולה בשאיפה אותך מכבר סחפה.