הדמעה שזלגה

כאילו אומרת לא נורא

כאילו מבקשת סליחה

 כמה קשה לראות דמעה שזלגה

 

כאשר מאושר בכית

על מה שכבר כמעט היית

הדמעה מעינייך הופיעה

בעצם על מה שהיה מפתיע

 

מרוב כעס צרחת

ולא שמת לב במי פגעת

כמן זיכרון הדמעות חונקות את הגרון

כן הדמעות מראות שיברון

 

כאשר בצחוק פרצת

וכמעט בשיכרון חושים הסתובבת

הדמעה אותך הרגיעה

את ההיגיון לך החזירה

 

שימרו על הדמעות

כי הדלתות שלהם לא נעולות