זה לשאוף מחדש ולהיות מודע... זה לקבל דברים שאתה לא ממש רוצה ואין כל רצון לומר אחרת. זה לשאוף מחדש- את הבלתי אפשרי. ולחלום על מה שאפשר(בלי טעיות) ולטעום מציאות כמעט אכזרית ולשתוק! זה לשאוף מחדש ולחיות בחשיכה באבדה שלי... בשגעון האנושי. זה לוותר על האני אולי על היכולת... זה לשקוע באהבה שגרתית. הייתי רוצה לעצור בזמן לפניי שיהיה מאוחר.