לבנה ועוד לבנה ועוד אחת יש כאלה שקראו לזה חומה שאני לוחצת אותם החוצה ורק אני יודעת שחיוכים במשורה והקשבה גדולה שזהירות מחושבת והססנות קלה הן לבנים קטנות ופיגומים גבוהים בדרך למעלה, לנגיעה במרומים... אבל בינתיים...-"זהירות- כאן בונים"...