דבר קטן זכר חיוכייך רכות נשימתך המיית שפתייך יפעת דמותך חפונים באגרוף ליבי