אין דבר יותר עצוב
ממשורר זקן
עת הוא יושב עם חבר מרעיו
מעלה זכרונות באוב
על יופי עלומיו ומילותיו
אך הקמטים עצמם מקומטים
עיניו כבויות
וחריצי מחשבה
של לילות צעירים
גוועים כמו נר זכרון.
עצוב לשמוע משורר זקן
עצוב לדעת כי הכול
ייתם.