עניינים שאינני יודע סופם-

הים מביא לי זרזיפים של מלח

הרוח תישא את החול,

ובשמים מביא הבוקר ,

בפריחת אלף פרחים של אביב

אך פרצופו של החושך

חודר לו עמוק

ותר אחרי שק דימעותי

לופת את שרירי

ומכאיב.....

וחוזר חלילה.