על פני חולות מלבינים,
סערת-שרב בוערת;
החמה, את ראשי ההרים לוטפיה.
עמודו של השחר -
מדורתו לוהבת, בינות בִתְרוֹנִיָיה.

אין סוף מרחבי חֳרַבָה,
גַדוּר נחלי אכזבת.
הישימון, מרבדו פרש.
בין חודי הצוקים הנישאים,
הוד השממה נשגא אל הרקיע;
כציפור,
מעופו לא נַפַס.

השמש, את המדבר הנצחי שוטפת;
שולחת את קרניה,
לעבר מחוזות שדופי חוֹרֵב.
על פני חצץ לוהט,
גמלת צועדת.
הציה, נעורה ליום צורב.