הוא יצחק כשכולם יצחקו יצא כשכולם יצאו יאכל כשכולם יאכלו ומה שהם יאכלו. הוא יחשוב מה שהם חושבים ידבר על אותן הדעות וילך לאותם הסרטים. רק בלילה בלילה כשילך לישון יחלום חלומות על אחת שאיתה לא כולם רוצים להיות אך בשבילו היא המלכה.