בלכתי נשקה לי אימי אחזה בראשי בגופה הרפוי קרבה אותי אט אט בהתנצלות עיניה עצומות למחצה מבטה הבוהה אי שם רך אין קץ קרבה ראשי להבל פיה והטביע בו נשימתה ואני נאחזתי ושמרתי את הרגע בתוככי ליבי.