הרוח לקחה אותי. רוח יודעת לקחת בזמן. הבועה שהייתי נסחפה, צבעונית ויפה, הרחק מהכאב שהייתם לי. נזהרת מקוצים. נזהרת מהקרקע. נזהרת לא לנשום יותר מדי אוויר. אל תאיצו בי. אני מתחילה למצוא את הבית. משהו עומד להתעורר.