אל מעבר לגדרות, נמתח גשרים! נביא שלום, חרף השנאה והזעם. ניתן תקווה לעמים! לחיי - שותפות, נפרוץ השער!