בס"ד. אני כאן עכשיו כמו שמעולם לא הייתי בשום מקום בשום מצב אני כאן בתוך חיבוקך כפנינה יקרה מוגנת שמורה, חיה את הרגע לנצח...