אלוקים, ביום זה, אדיר וקדוש, אנא קבל את תפילתי ותחינתי, וסלח נא לעוונותי, לחטאותי ולפשעי, וקבל ברצון את בקשותי ותפילותי. אנא, חנן אותי אלוקי בכוח, בבריאות הגוף והנפש, רפא את כאבי, העבר את סבלי, והנחה אותי בדרך הישר, דרך האמת, דרך הטוהר והאמונה. חזק את ידי, ועזור לי, עזור לי אלוקי לעזור לעצמי. אנא, תן לי את האפשרות להיות מי שהנני שואפת להיות. עזור לי להגיע למימוש, לשמחה, לשלמות פנימית. הבא אותי למקום שלווה, של שקט פנימי וחיצוני, ומצא לי ברחימיך הרבים זיווג נכון והגון מלפניך. האזן לתחינתי וקבל את תפילתי, למרות שאני קטנה, ושפלה, אך אורי האמיתי נמצא שם במעמקי, ראה את אורי זה, אלוקי, וקבל את תפילתי ברחמים וברצון. תן לעמך ישראל, אהוביך, שקט, שלווה, בריאות. עזור לעמך להגיע לשלום, לשגשוג, ולדרך ארץ. אלוקים, חנן את עמך בשנה טובה. שנת אור, טוהר ואמת. שלח לעמך גאולה שלמה, במהרה ועוד בימינו. אמן.