כאשר נתעורר נתעלה, נעלה נראה פתאום כי אור יש בכתיבה אור ד' הגדול מתוך כך כח יצירה מקודש תהיה בנויה הרהורי תשובה לפני כל כתיבה כל יצירה לקודש תהפך וכל ניצוץ יתגלה ויתעלה לרום מעלתו עם ישראל מתעורר ורואה כי סופריו הם קודש כי "רק אנשי קודש ראויים להיות שרי קודש" ומתוך כך תתגלה קדושת עמ"י בעולם כולו...