בס"ד יום רביעי י"ט אלול דרך שיבור לו האדם : כללים ב'בורר' : אוכל, ביד, מיד התמקד במציאת וקירוב הטוב שבכל אחד במקום בהרחקת הפסולת שבו כשאתה בא לעשות דבר מה, אל תעשהו על ידי כלים משונים, קיצורי דרך או שליחים, השתמש בידיך שלך אל תדחה ל"אחר כך" עשה כל דבר לאלתר