נריה בר לבב

היתה לי פעם יצירה והיא ירדה עקב התבגרות שלי. מוזמנים לקרוא את של כל השאר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה