אזהרה!! משפט מרפי המפורסם "חייך, מחר יהיה רע יותר" הוא מלכודת!! יהיה רע יותר רק אם תחייך...