חבל על חיים, שכחבל נכרכו עם קשרי קשרים בלי קשר קיימא. חבל עליהם ועל מה- שלא היו, כי סיבוב נפתוליהם, יכרכם לאדמה. חבל על אדם, שנשם נשימתו, ואיש אין בלתו כי מאש היא חיותו, חנק בגרונו חיי שאריתו, חבל על חיים של חטא ושל עורמה.