בחלומי קרונות של עץ נוסעים, צליפות המגלבים מכות שנית לאורך רוח עמק רפאים בלב המושבה הגרמנית. ואם בחלומות הכי גרועים, במחוז ההזיות והסיוט, אין שֵׁם מקום כמו עמק רפאים, הוא שב והוא עולה - במציאות קללה, כמוה לא ברא שטן. גם בית הילל, גם בית שמאי בוכים שעה שמחדרו יוצא חתן אל לובן כלתו בתכריכים