בתגובה, לדיווח על מקרי - מניעה מנשים אתיופיות, להשתמש במקוואות - טהרה ממוני - דת, שאינם טהורים בכליותם, סורחים את דרכם, במונעם שיוויון בין אדם לאדם, בעיני - הצדק. הפעם, קורבן - העיוות הנוראי, נשים אתיופיות נפלו. רק על שום - צבע עורן, דלתות - המקוואות, בפניהם ננעלו, כעל סורג ובריח; הכל פנו להן עורף, כאל מי שחַטַאוּ. האם זה בשגרת - המוסר, למנוע מאדם בעל חזות שונה, להיכנס למקווה? האם ישנו הבדל, בין עור לעור. הגזענות, שחושך - תורתה, ממוסדות - דת מסויימים, יוצא לו, הנה חרפת - קלון. נעמוד כצורי - פלדה, בפתח נחש - הגזענות הפורע; נניע במלוא - תוקפנו, את גלגלי - ההתנגדות! נילחם בתופעת - השנאה המסואבת; נהיה, בעד האחדות!