כל כך הרבה מלים בחירה גדולה מדי ועד שאבחר מילה אקפוץ למטבח לבחור עוגיה שם המבחר כמעט ולא יכול להיות גדול יותר עומד נוכחי מתלבט בוחר את כולן מסיחות את דעתי כל כך הרבה לאכול ושכחתי שרק נסיתי להסביר רעב בולס עוגיות ולא מקיא מתוכי אף לא מלית של קרם עוגיות אוכל שותה גומע סועד דשנת כוסי לפני רוויה מלך של שני עומד מולי ושר על צבעו ועל ההשגחה כל כך הרבה מלים ואני לא מצליח להגיע אליהן לעולם עסוק תמיד בעכשווי בהכרחי כל כך הרבה צרכים לספק והם שולטים בשפתיי בקולמוסי לוואי ושירתי היתה בולמית