ושוב אני שוקע ביאוש כאילו היה זה ג'לי ממותק בטעם פירות לוואי והיה זה הקומפוט של סבתי בו הייתי טובע אבל גווניה הזוהרים של הרפרפת מפרפרים מטה בגרוני משאירים שובל של כוכביות זוהרות כל אחת מהן היא ציון לשבח לוואי והיו הופכות לנחש גומי שיכישני סותם את הוושט מקצה לקצה בטעם תפוח כמו אותו אורביט חדש סביב השמש שמסרב להפסיק. 1999