לָךְ אעטור ואותך אזכור לָךְ אעטור פרחי חרמונים בשיא עונתם ופריחתם: עת יקמלו פרחי הארץ לאחר חג השבועות, יעלו בהר אביב פריחות כסמל תקווה וכאות לָךְ אזכור,לָךְ אשמור פרחי מלכות ופסגה פרחי כר קוץ חלבלוב מול לבנון אליסון חרמוני פריחתם כלחן חינני את אבקני אהבתנו דבורי דבש יאביקו ובפסגת הלבבות לאחר ההפשרות תפרחנה האהבות