סליחות... (וידוי)

סלח לי אבי,

על שלא עמדתי בציפיות חלומותיך.

סלח לי אבי,

על שלא הגשמתי את חזון המהפכה שחוללת,

                  ואשר אביך לא סלח לך על מה שעוללת.

סלח לי אבי,

על שמרדתי בחזונך, וניסיתי לחולל מהפכה,

      שתגשים את חזונותיי,

                   ואשר בני מורד בהם כעת.

סלחתי לך,

על כל מה שחוללת,

          וביקשתי מבני לא לחולל מהפכות,

                                שבניו ימרדו בהן.

תודה לך אבי,

על שלימדתי אותי,

          שאין תקומה בלי מהפכות,

          ושאין תקומה למהפכות.