לפי רעיון של ליוּבּוֹמִיר (שוחר-שלום)

 

מלחמת-העולם הראשונה; בעיצומו הקטל.

השטח כולו חפירים.

אלפי חיילים, בבוץ רגלם מתבוססת;

ירי; שורות-שורות נופלים.

 

פתאום, חדל הירי;

החיילים מהחפיר יצאו.

מסביב הושלך שקט;

"שלום, שלום!" אנשים צעקו.

 

הנה חייל מהחזית שב הביתה;

רואה, בעולם הכל השתנה.

נעלמו רוע-לב וגסות-רוח;

כל אדם חביב והגון נעשה.

 

פתאום רואה החייל,

זקן שבע-שנים ליד הדרך;

ניגש אליו ושאלו:

מה קרה עם האנשים ועם עולמנו?

שמא עיניי רק חלמו?

 

ואז הסביר לו הזקן:

הנך בגן-עדן. כל חייל הנופל בקרב

לכאן דרכו.

הוא המשיך בסיפורו ואמר:

אני בן אלפיים;

והוסיף, כי אריסטו שמו.

 

הוא אמר: שנינו בגן-עדן.

כאן הכל שונה מהארצי.

כאן אין מלחמות, אין מצוקה ועוני.

הכל חיים באושר להפליא.

 

ואז הורגשה מכה; נשמע נפץ.

החייל התאושש משנתו.

הוא הבין, המלחמה בלי-הירף נמשכת;

כל אשר חזה, חזה בחלומו.

 

בחלום ראה את המלחמה פסה;

בחלום אנשים חדלו מְרִשְׁעָם.

אך בהקיץ נמשך הקטל;

האימפריאליזם לא סָג ממלחמת-עולם!