הוא רודף אחריה עם רשת פרפרים והיא רוחפת ומרחפת בין פרח לסלע הוא רודף אחריה, דמותו ניכרת כצל על ראשי ההרים מעל לואדיות לנקיקים והגבים הוא רודף אחריה והיא כפרפר כתום בעל נקודות שחורות קסומה כנמפה עלי פרח מדברי שכוח אל מטיל רשתו היא חומקת בחן מנסה שנית היא מתרחקת מעינו מתמזגת עם דבורה, עינו שם בדבורה והיא נעלמת מעבר לואדי אל האור