תה בנענע ילגום

בספר הזוהר יחתום.

סלסול מטעמי המקרא

שטעמו טעם המסורה.

 

ילדות במקנס הרחוקה

שלשלת אבות במסורה,

ניגונים בסמטאות צבעוניות

אי שם בשנים קדמוניות.

 

תענית דיבור בשתיקה

קול עז מסלסל שירה

"עת שערי רצון להיפתח"

לפני קונו  בקול בוטח

 

ספר תורה מהודר

עשוי בכיסוי מפואר

הקריאה בשבת  בוקעת

ואשרי האוזן ששומעת.

 

אשרי נדיב לב

בשמחה או בכאב.

מלא מצוות כרימון

רבנו הקדמון.