ממעייני השאיפה הנכספת,
את מסלולנו אל המחר נשאב.
על פני שדות מוריקים תחלוף רוח,
של השלום הנשגב.

קדימה תַבֵטנה עיניינו.
אל השמש הניעורה משנתה,
את משאלי-לבנו נישא.
נרקום עתיד חדש לַילדינו.
נממש את התקווה.

נִסוֹל לעבר המהפכה תלם.
נתיר את העולם מכבלי העבר.
המוני הפועלים העשוקים יפרצו סכר;
פינכת-העשירים תוּשְבָר!