ובזכרוני איני רואה אלא – אור מהבהב, אור נוּגֶה. אור מרצד על הקיר ודועך. דועך יחד עם הנשמות – ככה זה, נר נשמה דועך יחד עם הזכרון.