בס"ד

   

הפחד האם הוא קיים הלבד האם הוא חוסר מושלם מושגים בעיתיים לפעמים יש יתרונות לפחדים לפעמים אין כמו הלבד שקט שקט , בלי אף אחד ממי לפחד רק מהבורא כי כל בשר ודם יש לו קצה ומה עם הלבד מתי אהפוך כבר לאחד מוכן על השקט לוותר כדי להגשים את החלום האחר הפחד להיות לבד הוא הפחד האמיתי נושא תפילה לבוראי שלח נא לי את החצי השני