בס"ד כי תחזור, אל תקנה לך מבטים, קמטוטים הבעות, דמעות חדשות, נשימות צחקוקים זרים. טרם התאהבתי בהם. ותמשוך בכתפיך, ואני אצחק, ואלטף אותך, בעיניי אנא הבטח רק זאת.