ליום – העצמאות של מדינת – ישראל, מוקדש נהיה עצמאיים, באמת! לתלות באימפריאליזם נֹאמר הלאה! ניטע פרדסות וגנים, על חורבות העושק והניצול. נהיה אור לגויי – העולם, של חירות וחופש; עם עלות השחר, נַעוּר ליום מחר!