ראיתי את עב הענן ונפשי בכתה בי עד כי נגעה ידי בערפיליו הדוממים שמעתי בכי תינוק ונפשי צחקה בי עד כי נגעה ידי ללטוף את ראשו הרחתי ריח העוגה וקיבתי המתה בי עד כי נגעה ידי לחתוך פרוסה עסיסית ראיתי את עב הענן שמעתי בכי התינוק הרחתי ריח העוגה, זכרונות רחוקים אלו זרמו מחושיי הרדומים כמתוך חלום לעבר מציאות