כשהעבד מכוון לעומקם של דברים


בס"ד.

 עבד אברהם
-
...שתה וגם גמליך אשקה" .
שכך כיוונה גם בתשובתה
 לעומקם של דברים :
 אשקה אותך אתה עתה.
 ואף בעתיד אשקה
 את הגומלים עמך
 אם כן, כך 
אמר בלבו העבד
 אשתו של יצחק צריך שתהא
 ממינם של יצחק ואברהם
 גם בעומקם ומשמעותם 
של הדברים
 שאבקש ממנה לשתות אך
 אני בלבד ועתה 
 והיא כבר תוסיף ותרמוז 
 גם על ייעודה שבעתיד
 להשקות  גם  את 
אותם שגומלים
 עם העבד - אדוניו
 יצחק ואברהם.