אולי תמהר בסוף יממה
ואולי תתנגש באיזו עלמה,
אולי תתנצל בפניה סתם
ואולי היא תתנצל בפניך גם.

אולי בעיני העלמה תמצא חן
ואולי גם אתה קצת תתחנחן,
אולי תרצו לשבת יחדיו
ואולי זה יהיה אפילו עכשיו.

אולי זה יהיה יותר מנחמד
ואולי מיתר בלב גם ירעד,
אולי תרצה להסיר מגננה
ואולי תשחק בלי הגנה.

אולי תיזכר מהו הלב
ואולי תיזכר שאתה רעב,
אולי תרגיש צמא כבר כמה שנים
ואולי בליבך אתה תמיס אבנים.

אולי תיתן אמון ותתאהב
אולי הפעם אתה לא תתאכזב,
אולי אלוהים הפעם אותך יברך
ואולי לבית-דין אתה לא תשתרך.

ואולי,
לא...