תשובות נוספות....

 

תעלוליו של קורח

- -- -- -- -- -- -- -- -- -

"ויקח קורח" .

מה לקח ? אלא שלקח פרשייה קודמת של ציצית להופכה כעילה מרכזית למרידה בחזקת "הקש ששבר את גב הגמל".

אם כן כיצד ניצל קורח פרשיה זו של ציצית .

אמר להם קורח לחבורתו :

ראו הכל הוא בודה מליבו .רוצה הוא עתה לסמן בלבוש מיוחד את כולם בטענה שבלעדי זה אי אפשר להיות קדושים והוא בכלל מתכוון לידע כי כל מי שאינו לובש הציצית הוא נטע זר המתנגד לשליטתו והוא כבר "יסומן" כמורד בשלטון..

וכך מתכוון הוא לאלף את כולנו ולשלוט בנו

עד כדי כך שיכריע בעבורינו גם בפרטים הקטנים ואפילו מה ללבוש וכיצד ללבוש.

 

מדוע משה נופל על פניו

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

זה דרכו של העניו מכל אדם כשמאשימים אותו בהתנשאות הוא מיד מטיח את פניו בארץ לומר בכאב :

לא אתם טועים

אין פניי ומעייני להיות איש :"נשוא פנים"

שהרי פניי בעיניי שפלים הם עדי ארץ ממש

וכן הטיח וכבש פניו בארץ גם כדי לעוררה כשושבינה למידת האמת - אמת ארץ תצמח

במקרה זה לבסוף גם "תפרח".

 

הבריאה החדשה

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -.

מדוע דווקא הארץ פצתה פיה?

כי קורח ירד לשפל של ארציות וחומריות שרק הארץ כשושבינה מוטל היה עליה לטפל בו והיא כשמשה נפל על פניו ,הזמין אותה למעשה לפתוח פיה תרתי משמע :

גם להעיד וגם לבצע את גזר הדין.

אם כן מה היא אותה הבריאה החדשה

זו נרמזת במילים :

"כל האדם אשר לקורח"

אם כן עד לפרשת קורח טבעה של הבריאה שכשאדם מת ומסתלק מהעולם כל חלק חוזר למקורו הגוף לאדמה והנשמה לשמיים.

והנה קורח זה שהגיע למדרגה שפלה של ארציות נטולת כל שביב של שמיים נבראה בעבורו בריאה חדשה והיא :

שכל מהותו גם הנשמתית יורדת אך לשאול ולא עולה לשמיים. זה החידוש .וזה הבריאה החדשה שקורח בהתנהגותו הביא לעולם.

והיה אם יש קורא לדברים והיה בהם שביב של קורת רוח ו/או יישוב הדעת אנא חמישה לצדקה כי ממנה תוצאות חיים של גאולה והמביא דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם

2. "קרח" - מדרש שמות

 

אין לך שם במקרא, שיש בו באותו השם את התגלמותה המלאה של הדמות הנושאת באותו - כשם -"קרח".

שאותיות שם זה מהוות כאבני דרך לכל מהותו עלי אדמות וגם מתחתיהן:

"רחק" - רקח עלילות ללא הפסק

"חרק" - עשה כן ברעש גדול

"רחק" התרחק מאור ה´ מרחק הכי רב.

כדי התקררות של קיפאון

"קרח" - מלשון קרירות וקיפאון שהתקרר לחלוטין בתורת ה´ עד כדי קיפאון של קרח

ולפיכך תוצאת שמו:

קרח" - נותר קרח מכל העולמות

 

"קרח" - מדרש שמות

 

אין לך שם במקרא, שיש בו באותו השם את התגלמותה המלאה של הדמות הנושאת באותו - כשם -"קרח".

שאותיות שם זה מהוות כאבני דרך לכל מהותו עלי אדמות וגם מתחתיהן:

"רחק" - רקח עלילות ללא הפסק

"חרק" - עשה כן ברעש גדול

"רחק" התרחק מאור ה´ מרחק הכי רב.

כדי התקררות של קיפאון

"קרח" - מלשון קרירות וקיפאון שהתקרר לחלוטין בתורת ה´ עד כדי קיפאון של קרח

ולפיכך תוצאת שמו:

קרח" - נותר קרח מכל העולמות

 

קדושה של חפץ וקדושת האדם

 

הקדושה כמהות מבדלת ומרוממת יוצרת תמיד מתח מובנה.

עובדה היא כי תמיד קיימת יומרה של אנשים מסויימים המבקשים באיצטלא של הקדושה להיות נבדלים ומורמים מעם.

והנה בענין המחתות של קורח וחבורתו ביקשה כנראה התורה להעביר מסר תקיף.

 מסר תקיף וחד משמעי שבעניני קדושה אפילו חפץ יכול לעבור את האדם.

בתחילה משה אומר :

"זאת עשו קחו לכם מחתות....ותנו בהן אש ושימו קטורת לפני ה´ מחר והיה האיש אשר יבחר בו ה´ הוא הקדוש.

הנה אם כן המחתות ומה שיעשה בהן הופך למהות בוחנת במי יבחר לבסוף ה´ שיהא גם קדוש.

והנה לבסוף קורח ועדתו לא רק שלא הוכתרו כקדושים אלא הקדושה של המחתות עלתה עליהם במובן זה שהמחתות הפכו ענין של קדושה וקרח וחבורתו הוכתרו לנצח נצחים כחטאים אלה בנפשותם. המחתות אם כן מסמלות כשמן :

מחיקה טוטלית של כל שביב של קדושה בקורח ועדתו