מוכר החבלים 
.חבלים ,חבלים" שמעתי את מוכר החבלים קורא ברחובות"
.ואנכי ישן עדין בין קיצה לערות
,טמנתי ראשי בין המצעים והכר
,ועדיין יכולתי לשמוע אותו
,את מוכר החבלים
.מוכר חבל ועוד חבל
פתחתי את החלון וזעקתי לעברו
אין לי צורך בעוד חבל
,כל ביתי וחיי מלאים חבלים
.התרצה לקנותם ממני אתה
.ויביט אלי מוכר החבלים ובנועם הנהן בראשו לאות הסכמה
.ומה שימך שאלתיו בפליאה
,ויאמר אלי  וחן פניו בעיני
.אליה...

  • 31/3/2013
  • D G