כשהאמת האלוקית אין סופית המחלוקת מבטיחה דינאמיקה של תנועה קדימה           

בכלל בעידן של גאולה ילכו ויתרבוהמחלוקת אל עבר התכנסות של הכרעה .
בכל מקרה בכל דעה ודעה יש ניצוץ של אמת .

והנה אם נחסמת דעה ואיננה עולה לאוירהרי שהניצוץ החבוי שבה לא יוצא לאור.
וכך העדרו של אותו ניצוץ גנוז, מחבל בתהליך ההתלכדות של כלל הניצוצות

אל עבר המפץ הגדול שלומלאה הארץ דעה את ה´....

לכל אדם : מניית אמת קטנה או גדולה

 

בכלל בכל אדם חבוי ניצוץ של האמת האלוקית ניצוץ יחודי "גנטית" ממש, המיוחד לו ולו בלבד.
ולכן גם באה האמרה שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם.
וכך אחיי היקרים לעולם לא נגיע לאותו האופטימום הנכסף של "ומלאה הארץ דעה את ה´..." אלא אם כן כל הניצוצות החבויים גם באחרון בני האדם לא יצא לאור עולם .
לפיכך באה המחלוקת לעולם והועמדו לרשותה גם הכלים האדירים של המדיות השונות והאנרנט וזה כמדומה עדיין לא הסוף והכל להגיע גם לאחרון בני האדם להפיק ממנו גם את ניצוצו שלו לתועלת הכלל .
לפיכך אל לכם לחשוש מאלה אלא יש להתאזר בעיזוז תורני להתמודד בגבורה עם האתגר בבחינת : "תוכו אכל קליפתו זרק"