את העובדה כי היו נחשים ועקרבים ושאר שרצים בבור

 אפשר ללמוד בפסוק אחר בחיוב ולא בשלילה

כשראובן אומר להם "השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר"
הביטוי "אשר במדבר" לרמז להם שיש בו מכל השרצים אשר במדבר והם כביכול  יעשו כבר את המלאכה. וכן בביטוי "הבורה" בור שיש בו "עולם ה'" שזה כל מני חיות ושרצים
ושא' השאלות לאן נעלם ראובן במקום אחד כתבתי כי יכול שהלך לקנות ולהתעניין במרכולת אורחת הישמעאלים וענין זה הסיט אותו מהעיקר.
 אבל לזכותו של ראובן שיכול בכלל שהלך לחפש חבל למשוך את יוסף מהבור שלגבי אחיו נאמר ויקחוהו וישליכו אותו הבורה השליכו בכח
ולגבי האנשים המדינים נאמר וימשכו ויעלו כלומר שלשלו חבל
חבל שלא היה לכתחילה לראובן והוא כנראה הלך לחפשו.
והנה זיכני ה' לעשות גם צדק עם ראובן