. אגדת שני סיפורי הבריאה

זו אך אגדה שישנם כביכול שני סיפורים לבריאה.
מי שמטיב להבין את הריתמוס המיוחד של סיפור הבריאה, חש מיד שבהתהוות העיקרית הראשונית, כשאין עדיין שלימות עלי אדמות הקב"ה פועל במשבצת עלומה ומרוחקת של "אלוקים", הבורא עולם במאמר ממקום קודשו האין סופי השמיים.
והנה לאחר שהושלמה הבריאה, שבה התורה כאילו לשכתב בשפה אחרת ובהתגלות אלוקית אחרת של שם הוויה את יסודות הבריאה כשהפעם על משקל של "תולדות" ובמסגרת זו, ישנם לא רק פרטים משוחזרים אלא גם עידכונים והשלמות שהפירוט הכללי הראשוני על פי מבנהו המיוחד, לא יכל לכתחילה להכיל.
אלא שהפעם כאמור בסיפור ושיחזור תולדות הבריאה. הפעם כבר יש בסיס בארץ . הפעם כבר יש פרטנר שהוא "צלם אלוקים" ולכן יש להתגלות אליו ברמה אינטימית והשגחתית אחרת בהשגחה מידית הרמטית צמודה ומקיפה, מאטום ועד אין סוף.
ולכן בסיפור השיחזור הנ"ל, אנו מוצאים כבר את התוספת של שם "הוויה" ביחד עם שם האלוקות . בהמשך ניווכח כי בנושאים הקרדינליים ביותר חיים - לידה ומוות-רצח כבר ההשגחה מתבטאת במלא רק בשם הוויה.
והנותן חמישה לצדקה תבואהו ברכה.
תודה ומועדים לשמחה