. השופר ה"ליזר" של  השמיעה

השופר מטאפורית ,הוא אחד המכשירים המשוכללים ביותר .הוא בא בעירבול קולות , מיזוגם ,מיקודם וקידודם בקוד שממי מיוחד לחבר ארץ ושמים.
ובמין מעמד ,"הפוך" לזה של סיני. אומנם באותה האחדות אלא שהפעם
הקולות מלמטה למעלה.
אם כן, רוח האדם נושפת במימד הצר- בפיה, שקולות כלל עם ישראל מתאחדים להדחק בעדה, להופכם לקול אחד ואחיד, המעורר תחינה ורחמים, בתדר מיוחד לעורר רחמי אב שבשמים.
וכך הקולות יוצאים למרחב האנסופי במניפה רחבה. מתפשטים לאין סוף ולעולם אינם שבים ריקם .
ואין כשופר לסמל אחדות כלל ישראל ,שהרי לא בכדי, גם בעת הגאולה
שב הוא לסמל האחדות