סוד קורבן פסח והגאולה השלמה8/03/14

על ידי משה אהרון
האמת שאנחנו לא מפסיקים להחמיץ .
ההחמצה הנוראה ביותר הייתה - השואה.
"שומרי החומות " אותם שנפנפו בקלישאה שלא לעלות בחומה בגישתם הסירו מאתנו את כל ההגנות שארץ ישראל יכולה הייתה ליתן. [נשאו את רדידי מעלי]
חשפו אותנו למאכולת זרים.
לא בכדי הקב"ה נואש מהם מאותם שקרויים "שומרי החומות" והפעיל את החלוצים את חובבי ציון.
הציונים הראשונים לסמן את הדרך ואת הכיוון.
ליתן לארץ ישראל כמקום מקלט בלעדי ובלבדי את הזדמנות להשמיע את קול הזמיר וקול התור
. "קולות התורה" שבניכר, החרישו לבסוף את קול התור והזמרה האפשרית הפכה לקינה.
וכך עלה הכורת והשלים את מה שהחלו " שומרי העיר" [אותם שבהצקותיהם בפצעים אמורים היינו להתעורר].
להוותינו אלו, מוסיפים מכחישים עתה גם באתחלתא מפנים עורף לתהליך .
וכך למרבה הצער צפויים אנו לעוד חבלי גאולה קשים.
ולכל אלה המתאווים להם לקורבנות הנחפזים להעפיל להר משל זה אשר גם יהיה בבית שלישי.
אם כך לא למדתם סודו של קורבן פסח.
ודווקא בסיפה של הגאולה הראשונה.
קורבן פסח לא בכדי מכונה "קורבן" גלום בו סוד גדול סוד אפסותם של כל קורבנות הפולחן האחרים שבאו בהמשך כתוצאה מאי העמידה בניסיון.
לכתחילה האלטרנטיבה המועדפת על ה' והיא גם יסוד מהותה של כל גאולה הוא :
"שה לבית" "שה ולא "אשה"
ולא "אשה לה'"
קורבן פסח בבסיסו הרעיוני העמוק הוא "פסיחה" על הצורך בקורבנות פולחן אחרים .
זו מהותה של גאולה אמיתית .
להוותינו עם ישראל בהמשך לא גילה בשלות לממש רעיון זה של "קורבן פסח".לפסוח על הצורך בפולחן של קורבנות.
שהקורבן היחיד שה' חפץ בו זה "שה לבית".
מה שלא הושג בגאולה ראשונה חייב להיות מושג בגאולה אחרונה והשלמה.......
אז קורבן פסח זה הסמל האולטימטיבי להאכיל בני אדם בניו של המקום ולא לבזבז מאכלים על אש
שבבסיסה העמוק היא אש זרה לקב"ה במובן של משאבים מבוזבזים
והיה אם יש קורא לדברים והיה בהם שביב של קורת רוח ו/או יישוב הדעת אנא חמישה לצדקה כי ממנה תוצאות חיים של גאולה