אני בדיוק לפני הסוף. אני סופר את הדקות שנשארו ומשלב ידיים. אני נראה רגוע אך דמי גועש בי. כבר הייתי שם בשירותים אולי פעמיים שלוש ועוד פעם. אני חוזר ומתיישב. הנה זה בא מתקרב אליי הסוף זהו! יום יבוא וזה יתקיף גם אתכם ואז אולי אז תבינו אותי אולי אז תזכרו את מה שאומר לכם עכשיו תדפיסו. תדפיסו כל עוד אתם יכולים לפני שהאתר הזה ימות וייקח איתו את יצירותיכם.