להשתנות ניסיתי ונכשלתי

לשמוח רציתי ולא יכולתי

להיפטר מהפחד קיוויתי ונכזבתי

וכמעט אל היאוש הגעתי

 

הגעתי לכביש ללא מוצא

שממנו אין אפשרות לפרסה

ומן השמיים הגיעה אלי ישועה

בדמות אדם עם חיוך נפלא

 

חיי השתנו ללא היכר

מאושרת אני וכך אשאר

אל הפחד קראתי תיגר

ואת הדיכאון רמסתי לעפר

 

למדתי רבות מאיש אשכולות

עם חכמת חיים רבת יריעות

את העולם לראות בריבוי זוויות

ואותך אלוקים חזרתי לראות

 

כיצד להודות למשיחי-איני יודעת

המעט שאוכל הוא:לאמצו כרע, כאח