נאמר: יופי ההבל וחן השקר /
שהרי הכזב ננעץ בלב כדקר /
ועוד: לשקרים אין רגל או טלף /
הם מכאיבים כעטרת של חלף /
פוצעים ללא הרף, עד אין חקר /

(5.12.2010)